Spoločenstvo majiteľov a technikov
STK, PEK, PKO

vzniklo v roku 2021 na podnet viacerých staníc STK po rozporových konaniach na zamedzenie a zastavenie neustáleho rozširovania sa siete staníc prostredníctvom zákona 106/2018 Z.z..

Toto spoločenstvo zastáva práva všetkých svojich členov a vytvára im lepšie pracovné a zákonné podmienky, najmä dohliada a aktívne sa zapája do legislatívnych zmien, úprav a metodických pokynov, poskytuje poradenskú činnosť v rámci oboru a zabezpečuje výhodnejšie podmienky u dodávateľov služieb, technológií a kalibrácií pre všetkých členov spoločenstva.

Ak sa chcete stať členom nášho spoločenstva, stiahnite si prihlášku kliknutím na odkaz pod textom ! Vytlačte si prihlášku ! Vyplnte všetky údaje ! Podpíšte prihlášku a odošlite nám ju poštou na adresu: Bratislavská 2207/73, 903 01 Senec ( prípadne na email: smatstk@smatstk.sk )

Zadajte svoje meno a heslo pre prihlásenie !